Sprawdź, czy emisja obligacji z doradcą się opłaca

Stworzyliśmy kompleksowy raport, który miał na celu zbadanie rynku obligacji w 2019 roku. Oszacowaliśmy, ile JST może zaoszczędzić, korzystając ze wsparcia doradcy.
Rynek obligacji komunalnych w 2019 roku

Czego dowiesz się z raportu?

Jako firma doradcza postanowiliśmy sprawdzić, jak kształtował się rynek obligacji komunalnych w 2019 roku. Chcieliśmy odpowiedzieć na najczęstsze pytania JST:

Czy warto emitować obligacje z doradcą?

Jak kształtował się rynek obligacji w 2019 r.?

Z którym doradcą warto współpracować?

Jaki jest średni koszt doradztwa na 1 mln zł pozyskanego kapitału?

W 2019 r. JST przeprowadziło łącznie 385 transakcji emisji obligacji.

Raport sporządzono na podstawie informacji o 316 transakcjach, dla których otrzymano pełny zakres informacji.

Zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie postępowań związanych z emisją obligacji komunalnych w 2019 roku. Szczegółowe informacje na temat zakresu pozyskanych danych znajdują się w raporcie.

Szczegółowy opis metodologii znajduje się tutaj.

Rynek obligacji komunalnych w 2019 roku

Curulis uzyskało najlepsze warunki dla swoich Klientów w 2019 r.

Usługi Curulis są wyceniane adekwatnie do zakresu prac i korzyści uzyskiwanych przez Klientów. Eksperci zajmują się kompleksowo całym procesem emisji obligacji w skład którego wchodzi:

Zaplanowanie struktury emisjii

Opracowanie kompletu uchwał i dokumentów

Wybór banku lub domu maklerskiego i opiniowanie umów

Pobierz raport "Rynek obligacji komunalnych w 2019 roku"